Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Månadsparken (lekplats 407)

Lekplats med tema vatten som ligger i en fin liten park, där det också finns en förskola och en grusplan för fotboll. Bredvid lekplatsen finns en vattenlek med bland annat en vattensprutande drake, vattenslussar och fantasifulla duschar. Vattenleken är igång varje dag mellan klockan 9-20, från början av juni till slutet av augusti. Vattnet är av färskvattenkvalitet och inte klorerat.

Redskap:
Ett skepp där du kan klättra och balansera. Fyra gungor varav två är anpassade för små barn. Karusell, baksandlåda, pingisbord och liten rutschkana.

I parken: Boulebana, grillplats, vattenlek, lekbara fågelholkar, konstgräsplan och fruktträd.

Närmaste hållplats:
Runstavsgatan

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen