Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Nonnensgatan (lekplats 224)

Lekplatsen ligger på ängarna mellan Bögatan och Delsjöbäcken. Den ligger i ett vackert och skyddat område med möjlighet till spontanlek och picknick. Föräldrarna som bor runt lekplatsen har en liten bod där de samlat leksaker, trehjulingar och annat för lek. Denna är låst och kan bara öppnas av de föräldrar som har nycklar.

Redskap:
Tre däckgungor, axialgunga, klätterhus med rutschkana, vippgunga, sandlåda med bakbord, lekhus.

Belysning:
Lekplatsen är belyst.

Närmaste hållplats:
Bögatan

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen