Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Långströmsparken (lekplats 375)

Lekplatsen ligger i ett fint grönområde med stora gräsmattor runtomkring. Under 2012 byggde park- och naturförvaltningen ut och om lekplatsen. Den har fått fler redskap för både små och stora barn och blivit delvis tillgänglighetsanpassad.

Redskap:
Sandlåda med bakbord, lekhus, kompisgungor, däckgunga, vippgunga, rutschkana, studsmatta, klätterställning, karusell, kingruta, streetbasket, stor inhägnad bollbinge med konstgräs, bordpingis.

Tillgänglighet:
Stora delar av lekplatsen har asfalt och gummiasfalt som underlag.

Belysning
Lekplatsen har belysning.

Närmaste hållplats:
Väderilsgatan eller Friskväderstorget

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen