Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Gröna gatan (lekplats 99)

Lekplatsen ligger i det lilla grönområdet vid Gröna gatan. Det finns även en bollplan intill lekplatsen.

Redskap:
Gungställning med fem platser (däckgunga, kompisgunga, babygunga) varav en gunga är anpassad för personer med fysisk funktionsnedsättning. Klätterlek, gungdjur, lekstuga, piruetter, sandlåda med bakbord.

Tillgänglighet:
Underlaget runt gungställningen består av gummiasfalt som underlättar framkomligheten för personer som sitter i rullstol. En gunga är anpassad för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Närmaste hållplats:
Jaegerdorffsplatsen

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen