Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Askimsbadet (lekplats 441)

En lekplats som går i den havsnära naturens tecken. Här finns både sand och bryggor. Den är tillgänglighetsanpassad till viss del, bland annat med träspångar runt och i lekplatsen med kontrasterande avåkningsskydd, anpassad gunga.

I mitten av lekplatsen finns en utmanande hinderbana. Här finns också gungor, sandlek, med mera. I anslutning till lekplatsen finns ett utegym.

Närmaste hållplats:
Askimsbadet

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen