Hitta lekplatser

Här hittar du information om ett flertal av Göteborgs cirka 300 lekplatser. Flera lekplatser är tillgänglighetsanpassade. De kan ha asfalt eller gummibeläggning för att det ska bli lättare att komma intill lekredskapen. Lekredskapen kan också vara anpassade för fysiskt funktionshinder, som till exempel kompisgungor. Du kan se vilka som är anpassade genom att välja inriktning i listan.

Akkas gata (lekplats 512)

Lekplatsen ligger i närheten av Selma Lagerlöfs torg, omgiven av stora gröna ytor och bostadshus. Lekplatsen är inspirerad av Selma Lagerlöfs historia om Nils Holgerssons underbara resa.

Redskap: Rutschkana, klätterlek, balanslek, hinderbana, kompisgunga, basketplan, fotbollsplan (grus).

Tillgänglighet: På stora delar av lekplatsen består underlaget av gummiasfalt och konstgräs som underlättar framkomligheten för personer med fysisk funktionsnedsättning.

Närmaste hållplats: Akkas gata

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret . Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen.

Appen Lekplatsen