Hundrastgårdar

I de inhägnade hundrastgårdarna kan din hund leka och springa lös på stora ytor, tillsammans med andra hundar.

  • Din hund ska vara frisk när den besöker hundrastgården
  • Är det andra hundar i hundrastgården ska du först fråga om det är okej att du släpper in din egen hund
  • Du släpper din hund lös på eget ansvar
  • Hundrastgårdarna ska inte användas som en toalett. Rasta gärna din hund och låt den göra sina behov innan du släpper in den i rastgården
  • Släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning till hundrastgården
  • Det är inte tillåtet att använda hundrastgården för organiserad kursverksamhet som stänger ute enskilda hundägare

Hundrastgårdarna städas och ses över en gång i veckan.

Keillers park

Hundrastgården är cirka 2000 kvadratmeter och ligger i norra delen av parken. Underlaget är grus och en hel del berg. Många träd ger skugga i rastgården.

Närmaste hållplats: Madängsgatan

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om hundrastgårdar i Göteborgs Stad
Samtliga hundrastgårdar är inhägnade. Du får släppa din hund lös inne i hundrastgården men du måste ha din hund under uppsikt. I anslutning till varje hundrastgård finns en papperskorg där påsar och skräp ska slängas.
Tänk på att din hund ska vara frisk innan du släpper in den i hundrastgården.

Har du synpunkter på eller frågor om skötseln av hundrastgårdarna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se.