Skridskoåkning

I Göteborg finns olika alternativ för dig som vill åka skridskor. Du kan åka i ishallar, på naturisar eller utomhusbanor.

Ishallar och isbana

Det finns flera ishallar och en isbana i Göteborg där du kan åka skridskor på egen hand utan att tillhöra någon förening. Detta brukar kallas för allmänhetens åkning.

Information och öppettider för allmänhetens skridskoåkning

Åka skridskor på naturis

Runt Göteborg finns många sjöar som du kan åka skridskor på, bland annat Härlanda Tjärn. Tänk dock på att all åkning sker på egen risk. Göteborgs Stad gör ingen provtagning av isarnas tjocklek och bärighet och kan därför inte skylta om svaga isar. 

Tänk också på att Delsjöarna är Göteborgs Stads råvattenmagasin för produktionen av dricksvatten, och att både vattennivån och isens bärighet därför kan variera efter hur mycket vatten som tagits till våra vattenverk. 

Mer information om issäkerhet hittar du på Svenska Livräddningssällskapets webbplats.

Frågor och svar

  • Varför skottas inte naturisarna?

    Park- och naturförvaltningen skottar inga naturisar på grund av säkerhetsrisken det skulle innebära för våra medarbetare. Att isen är skottad av kommunen kan också ge en falsk indikation på att den är säker, något som snabbt kan förändras vid till exempel väderomslag. Park- och naturförvaltningen kontrollerar inte istjocklek och bärighet. Det är allas ansvar att själva bedöma om isen är säker att vistas på.

    Lär dig mer om säkerhet på isen

    Issäkerhetsrådets tips och råd