Näridrottsplatser och platser för spontana aktiviteter

Det ska vara enkelt att ha en aktiv fritid. Därför finns det platser för spontan lek, motion och gemenskap i form av näridrottsplatser och aktivitetsytor i Göteborg. De är gratis, öppna dygnet runt och kräver ingen föranmälan.

Näridrottsplatser

Näridrottsplatser är platser för lek, idrott och gemenskap för boende i närområdet. De vänder sig främst till barn och ungdomar men är öppna för alla. På näridrottsplatserna kan du spela boll och innebandy, friidrotta, klättra och spela boule. På ett antal platser finns också lekredskap för mindre barn.

Näridrottsplatserna skapas i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, föreningar och närboende.

Aktivitetsytor

Det finns också en annan typ av plats för spontana aktiviteter, som vi kallar aktivitetsytor. Det här är platser som ska locka till rörelse för personer i alla åldrar. Vanliga inslag är löparbanor, utegym, hinderbana för barn och vuxna och scen med musikutrustning.

I vissa fall sköts driften av Göteborgs Stad, i vissa fall av ett bostadsbolag.

Backa Röds näridrottsplats

Här finns lekplats med piratskepp, frisbeegolfbana, bouleplan, hinderbana, klättervägg, streetbasketplan, road-tennisplan, tennisplan som kan spolas till isbana vid lämplig väderlek, bollplan på konstgräs, pulkabacke och dansbana.

Närmaste hållplats: Backa Kyrkogata.

Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om näridrottsplatser i Göteborgs Stad
Näridrottsplatserna är öppna för alla och behöver inte bokas. De är öppna dygnet runt och vänder sig både till barn och vuxna.

Om du har synpunkter på eller frågor om näridrottsplatserna, kontakta Göteborgs Stad tel. 031-365 00 00 eller goteborg@goteborg.se.