Cykla i naturen

Du är välkommen att cykla i naturområden, men inte på vägar som är märkta som gång- eller ridvägar. Normalt får du också cykla på stigar och i terrängen. Vissa områden kan ha speciella bestämmelser, exempelvis naturreservat.

Om du vill ha information om cykling i stadsmiljö, se Cykling i Göteborg.

Att cykla i naturen

I Göteborgs naturområden får du cykla på vandringsleder och motionsspår som inte är märkta som gång- eller ridvägar. Du kan hitta motionsspår i Friluftskartan. Allemansrätten ger dig tillstånd att även cykla i naturen, utanför stigar och leder, om du visar hänsyn och inte skadar ömtålig naturmark. Om du cyklar i organiserad grupp eller förstör marken du cyklar på, gäller inte Allemansrätten. I naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Ta reda på vad som gäller där du ska cykla.

Visa hänsyn

När du ska cykla i naturen ska du tänka på det här:

  • du får inte cykla på vägar som har gångvägsskylt eller ridvägsskylt
  • gående har alltid företräde (enligt Trafikförordningen)
  • undvik att cykla på populära motionsspår, där många går och springer
  • undvik att cykla på mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvik att cykla över känsliga marktyper (exempelvis lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar, kärrmarker, planteringar och åkrar).
  • om du vill ordna cykling i grupp, kan du behöva tillstånd av markägaren
  • El-cyklar, el-assisterade cyklar, cyklar med så kallad Pedelelec-funktion och terräng-Segways räknas som ”motoriserade fordon” och får inte användas på leder, stigar eller fritt i terrängen utan tillstånd från markägaren.

Vad gäller för cykling i naturreservat?

Det är tillåtet att cykla i naturreservaten Änggårdsbergen och Sandsjöbacka. I Delsjöområdet gäller vanliga trafikregler; det är tillåtet att cykla på vägar och stigar som inte är skyltade som enbart gång- eller ridväg. I Delsjöområdet finns en cykelbana, särskilt avsedd för mountainbikeåkning. I Vättlefjäll är det förbud mot cykling på iordningställda och markerade gångstigar och gångvägar.