Cykla i naturen

Du är välkommen att cykla i naturområden, men inte på vägar som är märkta som gång- eller ridvägar. Normalt får du också cykla på stigar och i terrängen. Vissa områden kan ha speciella bestämmelser, exempelvis naturreservat.

Om du vill ha information om cykling i stadsmiljö, se Cykling i Göteborg.

Att cykla i naturen

I Göteborgs naturområden får du cykla på vandringsleder och motionsspår som inte är märkta som gång- eller ridvägar. Du kan hitta motionsspår i Friluftskartan. Allemansrätten ger dig tillstånd att även cykla i naturen, utanför stigar och leder, om du visar hänsyn och inte skadar ömtålig naturmark. Om du cyklar i organiserad grupp eller förstör marken du cyklar på, gäller inte Allemansrätten. I naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Ta reda på vad som gäller där du ska cykla.

Visa hänsyn

När du ska cykla i naturen ska du tänka på det här:

  • du får inte cykla på vägar som har gångvägsskylt eller ridvägsskylt
  • gående har alltid företräde (enligt Trafikförordningen)
  • undvik att cykla på populära motionsspår, där många går och springer
  • undvik att cykla på mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvik att cykla över känsliga marktyper (exempelvis lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar, kärrmarker, planteringar och åkrar).
  • om du vill ordna cykling i grupp, kan du behöva tillstånd av markägaren
  • El-cyklar, el-assisterade cyklar, cyklar med så kallad Pedelelec-funktion och terräng-Segways räknas som ”motoriserade fordon” och får inte användas på leder, stigar eller fritt i terrängen utan tillstånd från markägaren.
  • Vid möte med häst på väg som är tillåten att även cykla på ska du som cyklist hänsyn och sakta in och släppa förbi häst och ryttare för att undvika olyckshändelser.

Vad gäller för cykling i naturreservat?

Det är tillåtet att cykla i naturreservaten Änggårdsbergen och Sandsjöbacka. I Änggårdsberget har Länsstyrelsen under 2022 skärpt reglerna gällande cykling.

I Delsjöområdet gäller vanliga trafikregler; det är tillåtet att cykla på vägar och stigar som inte är skyltade som enbart gång- eller ridväg. I Delsjöområdet finns en cykelbana, särskilt avsedd för mountainbikeåkning.  I Vättlefjäll är det förbud mot cykling på iordningställda och markerade gångstigar och gångvägar.

Ladda hem appen Cykelstaden – förenklar cyklistens vardag

I Cykelstaden hittar du lånecyklarna Styr & Ställ, cykelvägar, cykelparkeringar samt stadens alla offentliga cykelpumpar. Du kan även planera din resväg och anmäla skador, hinder eller andra problem som du upptäckt på cykelbanan. Trafikstörningsfunktionen gör det möjligt att se pågående vägarbeten som påverkar stadens cykelbanor.