Träning för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning är välkommen att träna på alla Göteborgs Stads motionscentrum och simhallar. Vissa anläggningar är mer tillgängliga än andra men vi försöker alltid hitta lösningar som gör det möjligt för alla att träna och vara delaktiga i våra aktiviteter. Hör av dig direkt till den anläggning du vill besöka så försöker vi hitta en lösning som passar just dig.

Bada med ungdomsledare

Flera gånger i veckan kan du som är barn/ungdom med funktionsnedsättning bada tillsammans med ungdomsledare från Passalen på Angered Arena och Lundbybadet. Du kan anmäla dig till en grupp som träffas regelbundet eller komma spontant.

Läs mer om bad med ungdomsledare på Passalens webbplats