Skridskoåkning för allmänheten, öppettider

Vill du åka skridskor utan att träna i en klubb? Spela bandy eller hockey med kompisarna, eller öva med barnen? På flera av Göteborgs ishallar finns det möjlighet att åka på egen hand - ibland kallat "allmänhetens skridskoåkning". Använd alltid hjälm på isen - du kan hyra båda skridskor och hjälm på plats.

Öppettider för allmänheten - ishallar och isbana

Priser 2019

Observera att du inte kan betala med kontanter på Ruddalens bandybana och skrinnarhall eller i Askims ishall.

Entré (barn under 7 år gratis) 30 kronor
Kort - 10 gånger (gäller på alla Idrott & förenings isanläggningar) 260 kronor
Entré per person för skolor och annan ledarledd verksamhet 20 kronor
Skridskohyra inklusive hjälm 40 kronor
Hjälmhyra 10 kronor
Hyra av hockeykälke (endast Angered Arena) 30 kronor
Skridskoslipning (finns ej på Askims ishall, Ruddalen) 50 kronor
Terminskort (vår eller höst, gäller på alla kommunala isanläggningar) 410 kronor
Säsongskort (höst och vår, gäller på alla kommunala isanläggningar) 665 kronor
Paketpris (entré, hjälm och skridskor) 60 kronor
Paketpris (entré, hjälm och skridskor) skolor och annan ledarledd verksamhet 50 kronor
Timpris för skolor som bokar hel ishall 488 kronor

Priser 2020 (från och med 1 februari)

Observera att du inte kan betala med kontanter på Ruddalens bandybana och skrinnarhall eller i Askims ishall.

Entré (barn under 7 år gratis) 40 kronor (lån av hjälm ingår)
10-gångerskort (gäller på alla Idrott & förenings isanläggningar) 250 kronor (lån av hjälm ingår)
Årskort 650 kronor (lån av hjälm ingår)
Skridskohyra 40 kronor (lån av hjälm ingår)
Hyra av hockeykälke (endast Angered Arena) 40 kronor
Skridskoslipning (finns ej på Askims ishall och Ruddalen) 60 kronor
Entré per person för skolor 25 kronor
Timpris för skolor som bokar hel ishall (dagtid kl 8-17) 504 kronor (Obs! Priset gäller from 1 januari 2020)


Hjälm och skridskor

För din säkerhet - använd alltid hjälm på isen!

På alla isbanor med allmänhetens åkning kan du hyra skridskor. Från och med 1 februari 2020 får du alltid låna en hjälm gratis när du betalar inträde.

Åldersgräns

Barn under 12 år är välkomna till allmänhetens skridskoåkning tillsammans med ansvarig vuxen.

Skolor bokar i förväg

Ledarledda verksamheter (exempelvis skola, förskola, fritids, gruppboende och daglig verksamhet) är välkomna till stadens ishallar, vardagar dagtid. Dock vill vi att grupper bokar sitt besök i förväg så att vi kan ge bättre service och planera så att det finns plats och utrustning till så många som möjligt.

Mer information om hur ni bokar hittar du på sidan Skridskoåkning för skolor.

Åka skridskor utanför allmänhetens åkning

Du kan åka skridskor i stadens ishallar under andra tider än allmänhetens skridskoåkning. Som förening, företag eller privatperson kan du hyra en ishall för en timtaxa.

Här finns information om hur föreningar, företag och privatpersoner bokar ishall och till vilken taxa.