Snöröjning av konstgräsplaner

För att Göteborgs bollplaner ska fungera bra för alla som använder dem, läggs mycket tid på skötsel. På vintern snöröjs ett urval av konstgräsplanerna.

Så här snöröjs planerna 2023

Elva konstgräsplaner snöröjs vardagar under perioden 16 januari (måndag vecka 3) till och med 31 mars. Om det väntas varmare väder de närmsta dagarna efter snöfallet avvaktar idrotts- och föreningsförvaltningen och låter snön försvinna utan snöröjning. Vid extrem kyla eller rikligt snöfall snöröjs fem planer. Planerna är utvalda tillsammans med Göteborgs fotbollförbund utifrån miljöpåverkan och tillgänglighet. 

Att snöröja är tidskrävande, dyrt och sliter på planen. Dessutom bidrar snöröjningen till spridning av gummigranulat som ligger på planen. Granulatet är en mikroplast som är skadlig om den hamnar i naturen. Läs mer om hur Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster.

Oftast lämnas den plogade snön inne på planen i form av vallar 2–3 meter från plankanten och gör att planen får en minskad spelyta. Detta för att gummigranulatet inte ska hamna i naturen. Vid vissa planer finns en asfalterad sidoyta där snön kan läggas. När snön smält kan vi då sopa upp granulatet som följt med snön och lägga tillbaka det på planen.

Planer som snöröjs 2022

 • Blidvädersplan (Fullmått)

 • Bläsebovallen (Fullmått)

 • Gamlestadsvallen (minskad spelyta)

 • Gröna vallen (minskad spelyta)

 • Heden 3 (Fullmått)

 • Heden 4 (Fullmått) 

 • Klarebergsvallen (Fullmått) 

 • Kvibergs Park 5 (minskad spelyta) 

 • Påvelundsplan (minskad spelyta) 

 • Ruddalen plan 2 (minskad spelyta vid mycket snö) 

 • Torslandavallen (minskad spelyta)

Dessutom snöröjs Ruddalen Arena, Bravida Arena och Valhalla IP för elitfotboll.

Här hittar du status för bollplanerna

På sidan Aktuell status för bollplaner hittar du alltid aktuell status, om planen är spelbar, inte får användas eller om det finns risk att det är snö och is på den. 

Frågor och svar

 • Vintern 2022 ändrades rutinen för snöröjning till att anpassas efter väntat väder. Varför?

  Förändringen görs för att minska antalet snöröjningar per vinter. Detta för att:    

  • Snöröjningen bidrar till spridning av gummigranulat, vilket är skadligt för miljön. 
  • Snöröjningen sliter kraftigt på konstgräsplanerna och förkortar livslängden.  
  • Att laga skadorna som uppstår vid snöröjning kostar pengar. 
  • Snöröjningen bildar snövallar som minskar planens storlek och gör det svårt att spela match. 
  • Snövallarna kan i vissa fall bli kvar långt in på våren, vara i vägen och orsaka skador.
 • Varför snöröjs planerna inte på helgerna? 

  Idrotts- och föreningsförvaltningen har inte tillräcklig bemanning på helger för att kunna snöröja.  

  Har du bokat en plan kan du senast två veckor i förväg, skicka in en förfrågan om att få planen snöröjdDu får då betala den faktiska kostnaden för helgpersonal samt maskin- och bränslekostnader. 

 • Varför snöröjs inte vissa planer?

  Nylagda planer snöröjs inte då det kan skada underlaget. Inte heller konstgräsplaner i extra känsligt miljöområde eller om leverantören rekommenderar så. Generellt snöröjer vi inte sandfyllda planer, då vissa upplever dem hårda och hala vid kyla.

 • Varför får föreningen inte snöröja planen?

  På grund av risken för felaktig skötsel som kan skada planen eller sprida granulatet utanför planen, är det endast idrotts- och föreningsförvaltningens personal som får sköta planerna. Föreningar som bryter mot detta och snöröjer själva får betala en straffavgift.

 • Hur länge väntar ni på att snön ska försvinna, vad betyder “närmsta dagarna”?

  Vid snö träffas driftspersonalen på idrotts- och föreningsförvaltningen på kontinuerliga avstämningar och planerar snöröjningen inför hur väderprognosen ser ut. Det finns många parametrar som vägs in. Hur mycket snö? Väntas det mildare väder? Kommer det töa och sen frysa på? Detta är faktorer som avgör hur snöröjningen planeras. Antal dagar och hantering kan också se olika ut beroende på var i staden planen är placerad. Vi väntar dock inte längre än 5 arbetsdagar på att snöröja.