Bollplaner

Hitta bollplaner

Göteborgs Stad har många bollplaner runtom i staden och omkring 35 av dem är konstgräsplaner. Planerna används främst till bollsporter. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra planerna.

Aktuell status för bollplaner

Har du bokat en bollplan och är osäker på om den är spelbar? På den här sidan hittar du aktuell status på alla Göteborgs bollplaner. Vid förändringar av planens status uppdateras sidan varje helgfri vardag klockan 14.

Snöröjning av konstgräsplaner

För att Göteborgs bollplaner ska fungera bra för alla som använder dem läggs mycket tid och pengar på konstgräs. Vi uppmanar er därför att hålla er uppdaterade på den status bollplanerna har som ni använder, det vill säga om planen är spelbar eller inte får användas. Genom att vi följer bestämmelserna så kommer planerna hålla längre. På vintern snöröjs ett urval av konstgräsplanerna.

Regler för dig som bokat en bollplan

Alla som bokar en bollplan ska följa särskilda regler. Det är ditt ansvar att känna till dessa.