Bokningsregler

Här hittar du generella bokningsregler, avbokningsregler och ordningsregler i idrottsanläggningarna.

Vem får hyra lokal?

 • Du som är över 18 år kan boka alla lokaler utom samlingslokaler för fest. Du behöver vara 25 år eller äldre för att kunna boka en samlingslokal för fest.
 • De som hyr Göteborgs Stads lokaler ska utgå från grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter. Föreningar och grupper som hyr lokaler ska fungera enligt vedertagna demokratiska principer.
 • Uthyrning får inte ske till organisationer, arrangemang eller aktiviteter som bedöms kunna ge en positiv hållning till bland annat våld, rasism, alkoholmissbruk eller missbruk av narkotika.

Som hyresgäst ska du

 • Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat och meddela eventuella fel omgående. 
 • Läsa och följa ordningsreglerna (nedan)
 • Läsa informationen i e-tjänsten om lokalen/anläggningen du bokat för att få kunskap om vad som gäller för nyckelhantering.
 • Ta kontakt med ansvarig för lokalen/anläggningen du bokat senast en vecka innan första bokningstillfället för att få information om eventuella specifika ordningsregler som gäller för just den lokalen/anläggningen. 

Som hyresvärd ska Idrott & förening:

 • Skicka en bokningsbekräftelse med bokningsvillkor via e-post till dig som är hyresgäst direkt vid bokning
 • Se till att lokalen/anläggningens tillstånd stämmer överens med beskrivningen av lokalen/anläggningen i e-tjänsten.
 • Så snart det är möjligt informera dig som hyresgäst om eventuella förändringar som rör din bokning.

Uppsägning av avtal

Idrott & förening har rätt att säga upp avtalet om:

 • du som hyresgäst inte dyker upp vid upprepade tillfällen då du bokat en lokal/ anläggning
 • du som hyresgäst inte följer bokningsvillkoren och ordningsreglerna
 • vid utebliven betalning

Avbokningsregler

Alla avbokningar ska ske via vår e-tjänst.  

Vad det kostar att avboka beror på hur tidigt du avbokar. Alla kostnader för avbokning finns i prislistan.

Ordningsregler

Som hyresgäst ansvarar du för att läsa de ordningsregler som gäller. Det finns allmänna ordningsregler som gäller alla bokningar, och specifika för just den anläggningen du bokar. Ordningsreglerna beskriver hur du får/inte får använda lokalerna. Om du bryter mot dessa regler måste du i vissa fall betala en ordningsavgift. Du hittar alla ordningsavgifter i prislistan.

Allmänna ordningsregler

 • Lokalen/anläggningen får bara användas till det ändamål och den tid den bokats för.

 • Du får inte hyra eller låna ut lokalen i andra hand.

 • Det är alkohol- och rökförbud i alla Göteborgs Stads lokaler.

 • Du är ansvarig och därmed skyldig att betala för skador på lokalen och inventarier som uppstår under hyrestiden.

 • Hyresgästen ska grovstäda (plocka upp skräp och spill) och i övrigt återställa anläggningen/lokalen till ursprungligt skick.

 • Hyresgästen ska så fort som möjligt meddela om anläggningen/lokalen inte är i förväntat skick vid bokningstillfällets start. 

Specifika ordningsregler för en anläggning

Du hittar vad som gäller på en specifik anläggning när du loggar in i e-tjänsten.