Idrottsanläggningar, sporthallar

I Göteborg finns en mängd idrottsanläggningar och sporthallar som både privatpersoner och föreningar kan boka och använda. Här hittar du information om vilka idrottsanläggningar som finns och hur du gör för att använda dem.

I Göteborgs Stad finns många bollplaner, sporthallar, gymnastiksalar, ishallar och simhallar som privatpersoner, föreningar och företag kan hyra.

Göteborgs Stad har närmare 50 sporthallar som varje dag används till olika typer av sporter. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra tid i en sporthall.

Göteborgs Stad har många bollplaner runtom i staden och omkring 35 av dem är konstgräsplaner. Planerna används främst till olika bollsporter. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra planerna.

Göteborgs Stad har närmare 80 gymnastiksalar som varje dag används till olika typer av sporter. På dagtid används gymnastiksalarna oftast till skolidrott. Kvällar, helger och perioder då skolorna har stängt kan privatpersoner, föreningar och företag hyra tid i en gymnastiksal.