Regler för hundägare

Ta gärna med din hund ut i parker, natur och på stan i Göteborg. Men tänk på att du som hundägare har ett ansvar och måste följa vissa regler.

Ansvar

Enligt Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter ska du som hundägare hålla din hund under uppsikt för att den inte ska orsaka skador eller andra olägenheter. I Göteborgs lokala ordningsföreskrifter finns bestämmelser om vad som gäller för dig som är hundägare i Göteborg. Där finns också bestämmelser om när och var du måste ha din hund kopplad. Det är Polisen, inte Göteborgs Stad, som är ansvarig för att reglerna följs och som kan ge böter för den som till exempel inte tar upp hundbajset eller har sin hund okopplad på platser där det är förbjudet.

Plocka upp efter din hund

Du måste alltid plocka upp efter din hund när du rastar den och slänga skräpet i papperskorgen.

Här måste du ha hunden kopplad

 • på platser där torghandel pågår
 • på badplatser (se specifika regler för vissa badplatser)
 • på kyrkogårdar
 • i parker och planteringar (1 april-30 september)
 • i Slottsskogen (förutom i den inhägnade hundrastgården)
 • på offentliga platser bredvid och i anslutning till skolor, förskolor, fritidshem och lekplatser

Här är det förbjudet att ha hund

 • Lekplatser
 • För lek anlagd yta såsom bollplan, skateanläggning eller liknande.

Regler för hund på badplatser

På de här badplatserna är det hundförbud mellan 1 maj och 15 september:

 • Askimsbadet
 • Härlandatjärnbadet
 • Lillebybadet
 • Näsetbadet
 • Hovåsbadet
 • Sillviksbadet
 • Fiskebäcksbadet

På övriga kommunala badplatser ska hunden alltid vara kopplad. Hunden får gärna bada men ska då vara kopplad.

Här hittar du alla kommunala badplatser i Göteborg

Regler för hund i naturen

För att skydda de vilda djuren när de får sina ungar får hunden får inte springa lös i skog och mark mellan 1 mars och 20 augusti. Göteborgs Stad använder Naturvårdsverkets tolkning av lagen om tillsyn av katter och hundar, som innebär att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Där står även att ”i praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.”

Även under annan tid på året måste du som är hundägare ha din hund under uppsikt, så att hunden inte kan skada eller störa djurlivet. Du kan läsa mer om detta i Allemansrätten.

Inhägnade hundrastgårdar

I de inhägnade hundrastgårdarna kan din hund leka och springa lös på stora ytor, tillsammans med andra hundar.

Regler för hundrastgårdar

 • din hund ska vara frisk när den besöker hundrastgården
 • är det andra hundar i hundrastgården ska du först fråga om det är okej att du släpper in din egen hund
 • du släpper din hund lös på eget ansvar
 • hundrastgårdarna ska inte användas som en toalett. Rasta gärna din hund och låt den göra sina behov innan du släpper in den i rastgården
 • släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning till hundrastgården
 • det är inte tillåtet att använda hundrastgården för organiserad kursverksamhet som stänger ute enskilda hundägare