Naturspots

Göteborg har en varierad natur, som är rik på kontraster. För att märka ut naturens olika karaktärer på ett tydligt sätt har park- och naturförvaltningen satt ut sex så kallade naturspots, i utvalda naturområden i Göteborg.

De olika platserna bjuder dig på allt från stilla lugn eller hisnande vyer, till barrdoft och fågelsång.  Vid varje naturspot finns en rund plattform i betong, som markerar att du är framme och välkomnar dig att sitta ner en stund, kanske ligga och beundra trädkronorna eller äta din matsäck.

Naturspot 5 Skogsglänta

Ta en paus på naturspoten i Vättlefjäll, ett av största naturområdena i Göteborg. Foto: Peter Svenson

I naturområdet Vättlefjäll ligger naturspoten Skogsglänta. Här kan du sitta ner en stund och låt blicken vila över Grästjärns glittrande vatten. Slut sedan ögonen och hör fåglarnas sång. Kan du också höra sorlet från människorna vid Stora Stentjärn i norr?

När du sitter här vid denna skogstjärn och njuter av stillheten befinner du dig i ett av södra Sveriges största skogsreservat, Vättlefjäll. På gångvägen framför går även Bohusleden. Om du går mot norr kan du fortsätta ända till gränsen mot Norge, söderut slutar leden vid Hallandsgränsen.
Karta över området

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om naturspots i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter naturspots, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .