Om naturreservat

I ett naturreservat är djur, växter och naturtyper särskilt skyddade. Naturreservat finns också för att bevara områden för friluftslivet. I Göteborg finns drygt 15 naturreservat som sköts av både kommunen och Västkuststiftelsen.

Vad är ett naturreservat?

Ett naturreservat är mer skyddat än ett naturområde och där finns fler regler om vad du får och inte får göra. Reglerna är olika för varje naturreservat men det kan handla om att du inte får avverka, jaga, fiska, tälta eller ha din hund lös. Reglerna finns bland annat för att skydda och vårda olika naturmiljöer som skogar, skärgård, våtmarker, strandängar. Vad som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka natur- och friluftsvärden man vill skydda. Både kommunen och Länsstyrelsen kan besluta om att bilda naturreservat.

Läs mer om vad som gäller för varje naturreservat på Länsstyrelsens webbplats 

Göteborgs Stads naturreservat

Göteborgs Stad sköter fem naturreservat:

Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

Efter två och ett halvt års väntan bestämde regeringen i oktober 2020 att Stora Amundön och Billdals skärgård är ett naturreservat med tillhörande skötselplan och regler. Reservatet ligger i södra delen av Göteborg.

Beslut om naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård med bilagor finns tillgängligt här.

Övriga naturreservat sköts framför allt av Västkuststiftelsen. Du hittar alla naturreservat i Göteborg på Länsstyrelsens webbplats

Nya naturreservat i Göteborg

Göteborgs Stads översiktsplan föreslår att bilda nya naturreservat, bland annat för:

Läs mer om kommunens planer för fler naturreservat.