Naturreservat

I ett naturreservat är djur, växter och naturtyper särskilt skyddade. Naturreservat finns också för att bevara områden för friluftslivet. I Göteborg finns 15 (snart 17) naturreservat som sköts av både kommunen och Västkuststiftelsen.

Det pågår arbete med att skydda fler områden som naturreservat.

Tillstånd och dispens krävs ofta för åtgärder och aktiviteter inom naturreservat.