Naturreservat

Om naturreservat

I ett naturreservat är djur, växter och naturtyper särskilt skyddade. Naturreservat finns också för att bevara områden för friluftslivet. I Göteborg finns drygt 15 naturreservat som sköts av både kommunen och Västkuststiftelsen.

Planering av naturreservat

Det pågår arbete med att skydda fler områden som naturreservat.

Ansök om tillstånd eller dispens i naturreservat

Om du ska göra åtgärder och aktiviteter inom ett naturreservat krävs oftast tillstånd eller dispens. Den här informationen riktar sig till dig som söker dispens eller tillstånd i Göteborgs stads naturreservat. Om det finns särskilda skäl och är förenligt med reservatets syfte kan kommunen, enligt miljöbalken, ge dispens från föreskrifter för ett naturreservat.