Hitta naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Här finns något för alla, kust, skog, berg eller sjö? Eller varför inte njuta av stadens unika dalgångar eller böljande åkerlandskap?

Vill du veta mer om djur och natur? Eller bara komma ut i naturen för att njuta av stillheten eller motionera? Här hittar du information om naturområden i Göteborg och hur du kan ta dig dit med kollektivtrafiken.

Broschyren "Ut och njut" i digital version med kartor

Friluftskarta (motionsspår och grillplatser)

Lilleby med Sillviks skalgrusbank

Lilleby naturområde bjuder på naturupplevelser längs vidsträckta hällmarker på den en mil långa Lillebyrundan mellan Torslanda och Lilleby. I naturområdet finns även naturreservatet Sillviks skalgrusbank, ett kommunalt naturreservat med orkidéer och andra ovanliga växter.

En bit bort från Lillebyrundan ligger Tumlehedsdalen där det finns hällmålningar från stenåldern. I närheten ligger Prästgårdskilen med Bronsålderssundet. I dalgångar och öppna gläntor växer vildrosor.

I alla naturreservat finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Sillviks naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Folder med mer information och karta

Hållplatser: Hamnefjäll, Lillebybadet, Sillvik, Lönnrunan.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om naturområden i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter naturområden, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .

Fler naturområden i Göteborg hittar du på Västkuststiftelsens webbplats (extern länk)