Hitta naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Här finns något för alla, kust, skog, berg eller sjö? Eller varför inte njuta av stadens unika dalgångar eller böljande åkerlandskap?

Gå inte ut på isen på Delsjöarna!

15 januari 2021

Isarna på både Stora och Lilla Delsjön är osäkra. Det beror på att vattennivån kommer att variera den närmsta tiden eftersom Göteborgs Stad tar vatten för dricksvattenproduktion från Delsjöarna. Vi uppmanar därför allmänheten att inte gå ut på isen.

Vill du veta mer om djur och natur? Eller bara komma ut i naturen för att njuta av stillheten eller motionera? Här hittar du information om naturområden i Göteborg och hur du kan ta dig dit med kollektivtrafiken.

Broschyren "Ut och njut" i digital version med kartor

Friluftskarta (motionsspår och grillplatser)

Vättlefjäll

Bohusleden går igenom Vättlefjäll. Foto: Peter Svenson

Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg. Det är ett kuperat landskap beläget på en större urbergsplatå. Naturen är varierad med mossar, löv- och barrskog samt ljunghedar. Friluftsområdet korsas av både Bohusleden och Vättlefjällsleden. De många sjöarna inbjuder till kanotpaddling och fiske.

Vättlefjäll är ett naturreservat som förvaltas av Västkuststiftelsen. Synpunkter på skötsel besvaras av dem.


I alla naturreservat finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Information om föreskrifter för Vättlefjälls naturreservat hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Närmaste hållplatser: Kryddnejlikegatan, Persiljegatan.

Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om naturområden i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter naturområden, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .

Fler naturområden i Göteborg hittar du på Västkuststiftelsens webbplats (extern länk)