Hitta naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Här finns något för alla, kust, skog, berg eller sjö? Eller varför inte njuta av stadens unika dalgångar eller böljande åkerlandskap?

Vill du veta mer om djur och natur? Eller bara komma ut i naturen för att njuta av stillheten eller motionera? Här hittar du information om naturområden i Göteborg och hur du kan ta dig dit med kollektivtrafiken.

Broschyren "Ut och njut" i digital version med kartor

Friluftskarta (motionsspår och grillplatser)

Hökälla

Hökälla är ett av Göteborgs mest fågelrika områden. Här kan du se både knipa, sothöna, rörhöna och smådopping häcka.

Naturområdet Hökälla sträcker sig längs Kvillebäcken mellan Backa och Tuve. Det cirka 65 hektar stora området bjuder på våtmark, betesmark, ängar och sumpskog samt stor artrikedom med både växter, fåglar och groddjur. Från fågeltornet kan du se många häckande fåglar, i närheten av fågeltornet finns också en grill- och rastplats.

Hökälla säteri var en av Hisingens största och viktigaste gårdar. Idag finns två kulturhistoriskt intressanta byggnader kvar.

Folder med mer information och karta

Hållplats: Lillhagsparken södra.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om naturområden i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter naturområden, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .

Fler naturområden i Göteborg hittar du på Västkuststiftelsens webbplats (extern länk)