Hitta naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Här finns något för alla, kust, skog, berg eller sjö? Eller varför inte njuta av stadens unika dalgångar eller böljande åkerlandskap?

Vill du veta mer om djur och natur? Eller bara komma ut i naturen för att njuta av stillheten eller motionera? Här hittar du information om naturområden i Göteborg och hur du kan ta dig dit med kollektivtrafiken.

Broschyren "Ut och njut" i digital version med kartor

Friluftskarta (motionsspår och grillplatser)

Lärjeåns dalgång

Den trånga ravinen med djungellik lövskog. Vattnet i Lärjeån är brunt av sand och lera.

Här finns betade hagar, lövskog och hedområden. Dalgången har ett stort naturvärde med lummig skog och ett rikt växt- och djurliv och är därför delvis ett skyddat område. I ån finns både öring och lax.
Här finns en 7,5 km lång naturstig, ett flertal promenadslingor och ridvägar.

Folder med mer information och karta

Naturpedagogisk folder om Lärjeåns naturstig

Närmaste hållplatser: Hjällbo, Angered centrum, Kortedalavägen, Aprilgatan, Merkuriusgatan, Eriksbo Västergärde, Fjäderharvsgatan.
Närmaste flexlinjemötesplats: 109 Lärjeåns trädgårdar

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Om naturområden i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter naturområden, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret .

Fler naturområden i Göteborg hittar du på Västkuststiftelsens webbplats (extern länk)