Hitta naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Här finns något för alla, kust, skog, berg eller sjö? Eller varför inte njuta av stadens unika dalgångar eller böljande åkerlandskap?

Vill du veta mer om djur och natur? Eller bara komma ut i naturen för att njuta av stillheten eller motionera? Här hittar du information om naturområden i Göteborg och hur du kan ta dig dit med kollektivtrafiken.

Broschyren "Ut och njut" i digital version med kartor

Friluftskarta (motionsspår och grillplatser)

Filtrera

Hittade 27 st
Visa som:
 • Billdals park

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Berg och skog omger Billdals park från både öster och väster. Delar av parken är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många vackra lövträd. Krogabäcken slingrar sig genom landskapet och här vandrar fisk i laxtrappan. Gräsmattor inbjuder till picknick o...
 • Delsjöområdet

  Kommunal, Örgryte-Härlanda
  Inriktning: Naturreservat
  Delsjöområdet i östra Göteborg är ett cirka 1370 hektar stort och uppskattat rekreationsområde med över en miljon besökare varje år. Den populära motionscentralen Skatås ligger här. Fågellivet är rikt i sjöarna och dammarna i området. Bland annat fin...
 • Fjällbo - Bergsjön ängar

  Kommunal, Östra Göteborg
  Här finns Utbybergens branta klippväggar som lockar många klättrare. Uppifrån bergsområdet har man en fantastisk utsikt. Följer man naturstigen, som är 5 km, finns ett stort bronsåldersröse och den fina sjön Bergsjön som gett stadsdelen sitt namn. St...
 • Gärdsåsmosse

  Kommunal, Östra Göteborg
  Gärdsåsmosse ligger i Bergsjön och gränsar till Kortedala. I området finns gångvägar, odlingslotter och våtmarksdelar med groddjur. Ett lövskogsparti har fått utvecklats fritt för att öka tillgången på död ved som bland annat gynnar insekter och fågl...
 • Hisingsparken

  Kommunal, Lundby
  Hisingsparken är Göteborgs största park. Här finns mestadels hällmark och tallskog. Våtmarksområdena Slätta Damm och Gunnestorps mosse ligger i parken. Grillplats finns vid Slätta damm och Kättilsröds 4H-gård , där du kan hälsa på djuren. Vill du mot...
 • Hjällboskogen

  Kommunal, Angered
  På bergskammen i Hjällboskogen, på branterna ner mot Angeredsleden, har du en mäktig utsikt över Göta älvdalen. Bredvid ligger skogsområdet med promenadslingor, gläntor och ett 2,5 km långt elljusspår. I centrum av området ligger fotbollsplaner, ett ...
 • Hult Åsen

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Inriktning: Naturreservat
  Hult Åsen är ett kommunalt naturreservat som främst utgörs av ett höjdparti som är bevuxet med tall och björk. I området finns ett antal fritidshus av varierande storlek och ett antal uthus. Hult Åsen är ett populärt frilufts- och rekreationsområde. ...
 • Hökälla

  Kommunal, Norra Hisingen
  Naturområdet Hökälla sträcker sig längs Kvillebäcken mellan Backa och Tuve. Det cirka 65 hektar stora området bjuder på våtmark, betesmark, ängar och sumpskog samt stor artrikedom med både växter, fåglar och groddjur. Från fågeltornet kan du se många...
 • Jämmerberget

  Kommunal, Norra Hisingen
  Gå längs den två kilometer långa naturstigen uppe på berget och du bjuds på fina vyer över ett gammalt odlingslandskap och Göta Älv. På bergets krön finns en bronsåldersgrav. Nordost om berget ligger Clarebergs herrgård och ridskola. I söder ligger B...
 • Kvibergs Park

  Kommunal, Östra Göteborg
  Området karaktäriseras i stort av två bergsområden med tall- och björkskog omväxlande med ett öppet gammalt odlingslandskap kantat av ädellövskog. Här finns speciella ekologiska värden, till exempel mindre hackspett. Rester av husgrunder, trädgårdar ...
 • Lilleby med Sillviks skalgrusbank

  Kommunal, Västra Hisingen
  Inriktning: Naturreservat
  Lilleby naturområde bjuder på naturupplevelser längs vidsträckta hällmarker på den en mil långa Lillebyrundan mellan Torslanda och Lilleby. I naturområdet finns även naturreservatet Sillviks skalgrusbank, ett kommunalt naturreservat med orkidéer och ...
 • Lärjeåns dalgång

  Kommunal, Angered
  Här finns betade hagar, lövskog och hedområden. Dalgången har ett stort naturvärde med lummig skog och ett rikt växt- och djurliv och är därför delvis ett skyddat område. I ån finns både öring och lax. Här finns en 7,5 km lång naturstig, ett flertal ...
 • Ruddalen

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Detta sport- och rekreationspräglade område är en grön oas norr om Frölunda Torg. I mitten av området ligger en motionscentral. Naturen domineras av berghällar och tallskog, men här finns också hassel, sälg och vildkaprifol. Två kuperade naturstigar ...
 • Rya skog

  Kommunal, Västra Hisingen
  Inriktning: Naturreservat
  Rya skog ligger insprängd mellan Gryaab och Skarvikshamnen. Det är ett unikt område med lummiga lövträd, slingrande stigar och öppna gläntor som gjorda för picknick. I reservatets södra del finns historiska rester av bland annat en befästningsvall fr...
 • Sjöbergen

  Kommunal, Majorna-Linné
  På höjderna vid inloppet till Göteborg, mellan Nya varvet och Älvsborgsbron, ligger Sjöbergen. Där kan man blicka ut över havet i väster och en livlig båttrafik. Nedanför ligger Röda sten – en oas med bryggor, caféer och aktivt kulturliv. Uppe på höj...
 • Skändla

  Kommunal, Norra Hisingen
  Vid foten av Skändlaberget ligger medeltidsbyn Skändla med gårdar. Längs stigarna genom skogar, förbi öppna fält och uppe på bergen, finns skyltar med information om sten-, brons- och järnåldern, vikingar och 1800-talsbönder. På höjderna finns fina p...
 • Skärvallsberget

  Kommunal, Västra Göteborg
  På den 4,5 km långa promenaden från Hinsholmen till Önnereds brygga i söder passerar man berg, skogsgläntor, badvikar och båthamnar. Från småbåtshamnen, som var friluftsbad fram till 50-talet, går det en trappa till en ravinväg genom Skärvallsberget....
 • Slottsskogen

  Kommunal, Majorna-Linné
  Vill du njuta av natur eller ha en avkopplande picknick på soldränkta gräsmattor är Slottsskogen rätt plats. För dig som vill springa, leka eller sporta bjuder parken på många möjligheter. Slottsskogen är till stora delar backig och bergig där de tre...
 • Smithska Udden

  Kommunal, Västra Göteborg
  Öster om udden ligger en badstrand med bryggor och en lekplats, den västra delen är typiskt havsmiljö med klippbad. På en promenad runt bergsområdet passerar man flera badplatser och fina platser för fiske. Från udden bröts och skeppades gatsten från...
 • Stora Amundön

  Kommunal, Askim-Frölunda-Högsbo
  Friluftsområdet med gott om klippbad och några små sandstränder. Den mycket kuperade naturstigen på cirka 4,5 km är en resa genom historien från inlandsisens dagar då berggrunden slipades till dagens badklippor. På vägen kan du se hur människor i oli...
 • Svankälla våtmarkspark

  Kommunal, Norra Hisingen
  Svankälla våtmarkspark ligger i Gerrebacka på norra Hisingen. Området utgörs till största delen av en våtmarksmosaik och dammarna i våtmarkens mitt har tidigare använts för fiskodling. Området runt våtmarkerna består huvudsakligen av löv- och barrsko...
 • Svarte mosse

  Kommunal, Västra Hisingen
  Svarte Mosse naturområde ligger i Biskopsgården, på Hisingen. Här finns hällmarker, kärr och tjärnar. Det är ett rekreationsområde med löpspår och naturstigar. Här finns många skyddsvärda arter samt Stora Vette fornborg från år 500. Svarte Mosse, vat...
 • Torslandaviken

  Kommunal, Västra Hisingen
  Torslandaviken, även kallad Torsviken, är ett naturområde känt för sin fågelrikedom och är en viktig plats för fåglar att rasta och övervintra. Närmare 290 fågelarter har observerats i området däribland orientpiparen, näktergal och backsvala. Torslan...
 • Tyrsjön

  Kommunal, Angered
  Runt sjön går en cirka 1,7 km lång promenadslinga. Skogen består främst av tall och björk med en del ek. Här finns även myrmark och sumpområden. Sjön har en liten strand och är ett populärt område för de boende i närheten, Knipared och Björsared i Ol...
 • Välen

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: Naturreservat
  Välen i sydvästra Göteborg är ett attraktivt och spännande naturområde med rik historia. Följ naturstigen och vandra runt i både nutid och forntid. Från berget har du en makalös utsikt och där finns också ett vindskydd där du kan ta din fika. I Välen...
 • Vättlefjäll

  Regional, Angered
  Inriktning: Naturreservat
  Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg. Det är ett kuperat landskap beläget på en större urbergsplatå. Naturen är varierad med mossar, löv- och barrskog samt ljunghedar. Friluftsområdet korsas av både Bohusleden och ...
 • Änggårdsbergen

  Regional, Majorna-Linné
  Änggårdsbergen ligger i anslutning till Botaniska trädgården. Området utgörs av en höjdplatå, genombruten av dalgångar. Längs bergsryggarna växer krattek, björk och tall och i dalgångarna hittar man ädellövskog och hassel. Ljunghedarna, som dominerar...