Anmäl farliga träd

Har du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada?

Information och regler

Observera att du kan bara anmäla farliga träd som står på kommunal mark. Står trädet på privat mark ska du vända dig till fastighetsägaren.

Så här gör du för att anmäla

Akut risk att trädet faller.
Ring SOS alarm, 112.

eller

Sjukt eller skadat träd där det inte är akut risk att trädet faller, kontakta Göteborgs Stad.