Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Det kallas allemansrätt.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en klippa och tittar ut över havet. Allemansrätten innebär också att vi måste vara försiktiga. Vi får inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Vill du veta mer om vad du får göra i den svenska naturen hittar du det på Naturvårdsverkets webbplats. Där finns även information på engelska, tyska och på lätt svenska.