Naturområden

I Göteborg finns det mer skog, grönområden och vatten än gator och bebyggelse. Naturen är mycket varierande och här finns något för alla. Kust, skog, berg eller sjö? Eller varför inte njuta av stadens unika dalgångar eller böljande åkerlandskap?

Naturspots

Göteborg har en varierad natur, som är rik på kontraster. För att märka ut naturens olika karaktärer på ett tydligt sätt har park- och naturförvaltningen satt ut sex så kallade naturspots, i utvalda naturområden i Göteborg.

Djur- och naturkartan

Här hittar du information om växt- och djurlivet, baserat på naturinventeringar av arter som är sällsynta eller typiska för Göteborg.

Tips och råd när du ger dig ut i naturen

Göteborg har många fina naturområden för promenader, svamp- och bärplockning, som är värda ett besök. Innan du ger dig ut är det bra att förbereda sig, för att undvika att gå vilse. På den här sidan får du lite handfasta tips.

Anmäl farliga träd

Har du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada?

Skötsel av skog och natur

Naturen och skogen har ett stort värde för många människor men de har också ett eget värde. Skog och natur är viktig för vår hälsa och våra upplevelser.

Regler för hundägare

Ta gärna med din hund ut i parker, natur och på stan i Göteborg. Men tänk på att du som hundägare har ett ansvar och måste följa vissa regler.

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Det kallas allemansrätt.

Invasiva växter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt har blivit flyttade till en ny miljö, där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.