Datorspelsklubben

Datorspelsklubben är en trygg mötesplats för dig som är ung och har ett beslut enligt LSS (lagen om stöd och service) eller SoL (socialtjänstlagen). På Datorspelsklubben arbetar pedagoger som har ett brinnande intresse och stor kunskap inom E-sportvärlden. Du som gillar datorspel och E-sport kommer att möta andra spelintresserade, få möjlighet att stärka din självkänsla och bredda ditt nätverk.


Foto: Datorspelsklubben

Det här är Datorspelsklubben

Datorspelsklubben är till för dig som gillar datorspel och vill träffa andra spelintresserade. Du har en funktionsnedsättning eller behöver av andra skäl en trygg mötesplats med spel och gaming i fokus. Vi har egna lokaler med alla typer av spel. Våra spelledare har stor kunskap om spel och gaming och är utbildade inom funktionshinderområdet, med lång erfarenhet av att jobba med unga.

Vad gör vi på Datorspelsklubben?

Vi spelar tillsammans och har aktiviteter för att skapa gemenskap med andra som har samma intressen. Som medlem i Datorspelsklubben ingår du i en grupp som träffas 2–4 gånger i månaden, på helger eller vardagskvällar. Förutom att vi spelar tillsammans i våra fina lokaler har vi LAN-kvällar, temadagar och gör gemensamma utflykter.

Vem kan vara med?

Vi vänder oss till barn, unga och unga vuxna som behöver bryta sin sociala isolering. Du behöver ett beslut från socialtjänsten för att komma till Datorspelsklubben. För att få ett beslut vänder du dig till funktionsstödsenheten där du bor. Bor du i en kranskommun till Göteborg kontaktar du socialtjänsten där.

På Datorspelsklubben:

  • Träffar du andra med samma intressen
  • Blir du en del av ett större sammanhang
  • Ingår du i en gemenskap som stärker din självkänsla och självständighet

Ansök om att få en plats på Datorspelsklubben

Datorspelsklubben är en insats enligt Sol, Socialtjänstlagen eller LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kontakta funktionsstödsenheten där du bor för att ansöka om plats.

Hitta funktionsstödsenhet

Vill du veta mer?

Kontakta Datorspelsklubben.