Koloniområden och odlingslotter

Det finns tre olika sorters områden som du kan hyra eller arrendera; djurkolonier, koloniområden- och fritidshusområden samt odlingslotter. Här hittar du kontaktuppgifter till de föreningar som sköter områdena.

Koloniområden och odlingslotter