Kö för Göteborgs Stads jaktlag

Är du intresserad av en plats i något av Göteborgs Stads jaktlag, kan du sätta upp dig i kö genom att skicka en intresseanmälan till Skogssällskapet. För närvarande omfattar intresselistan cirka 50 sökanden och eftersom omsättningen är mycket låg kan det dröja innan det blir en plats ledig. Vi rekommenderar dig därför att även söka jaktmark på andra vägar.

Här finns de anvisningar för hur du fyller i och skickar intresseanmälan för jaktmöjlighet på Göteborg kommuns mark.

Information och regler

Den som söker jaktmöjlighet på vanlig jaktmark kan anmäla sig till den intresselista som hanteras av Skogssällskapet. Skogssällskapet har fastighetsnämndens uppdrag att skriva avtal med jaktlagen, debitera jakträttsavgift, fungera som kontakt gentemot jaktlagen samt svara på administrativa frågor. 
 

Krav för antecknande på listan:

 • Du måste vara mantalsskriven i Göteborgs kommun.
 • Ha avlagd fullständig jägarexamen.
 • Intresseanmälan ska innehålla namn, adress och telefonuppgifter. Kopia av jägarbevis, referenser, speciella önskemål och/eller jaktlig inriktning ska skickas med intresseanmälan.
 • Du betalar en årlig anmälnings/registreringsavgift på 300 kronor för varje år du finns upptagen på listan.
 • Din ansökan hamnar på intresselistan efter datumordning.
 • Inlämnade adress- och telefonuppgifter skall hållas aktuella av den som lämnat intresseanmälan. Om du inte kan nås med hjälp av lämnade uppgifter tas du bort från intresselistan.
 • När ett jaktlag anmäler ledig plats, diskuteras lämpliga intressenter med berört jaktlag, utifrån kommunens regelverk och jaktlagens önskemål.
 • Turordning eftersträvas, men undantag kan beviljas efter särskild prövning och godkännande av Skogssällskapet. Beslutet skall dokumenteras skriftligt.
 • Privat markägare kan beviljas undantag från turordningen om markägaren tillför mark till jaktområdet som är av betydelse för arrondering (uppdelning av mark i fastigheter) eller övrig jaktbarhet.
 • Undantag kan även beviljas där andra starka skäl kan anges. Beslut skall godkännas och dokumenteras skriftligt av Skogssällskapet.
 • Antagen intressent deltar i jaktlaget som fullvärdig medlem på prov under ett år, innan man kan bli ordinarie medlem. Vid olämplighet kan antagen intressent avvisas under provåret. Avvisning kan ske efter samråd med Skogssällskapet.
 • Man kan normalt endast ingå i ett av de jaktlag som disponerar kommunal mark. Undantag behandlas restriktivt, exempelvis gällande områden med särskild skyddsjakt. Beslutet skall godkännas och dokumenteras skriftligt av Skogssällskapet.

(Dessa anvisningar gäller från och med den 1 januari 2014 tills vidare.)

Så här gör du för att anmäla dig till intresselistan för Göteborgs stads jaktlag

 1. Läs igenom information och regler.
   
 2. Ladda ner den bifogade pdf-filen och fyll i enligt anvisningarna.
  Intresseanmälan till intresselista för jaktlag som jagar på Göteborgs Stads mark

   

 3. Skicka underskriven intresseanmälan tillsammans med intyg om jägarexamen till viltfragorgoteborg@skogssallskapet.se
   

Observera att alla andra frågor angående jakt på stadens mark ställs till Fastighetskontoret.