Kö för Göteborgs Stads jaktlag

Om du är mantalsskriven inom Göteborgs kommun och avlagt jägarexamen kan du registrera dig på intresselistan för jakt hos Skogssällskapet. Omsättningen av fasta jaktlagsmedlemmar är mycket låg och antalet platser på de kommunala utbildningsjakterna är begränsat. Vi rekommenderar dig därför att söka jaktmark även på andra sätt.

Här finns de anvisningar för hur du fyller i och skickar intresseanmälan för jaktmöjlighet på Göteborg kommuns mark.

Information och regler

När du är registrerad kommer du få annonser om lediga jaktlagsplatser i fasta jaktlag samt jakttillfällen på den kommunala utbildningsmarken. För närvarande omfattar listan drygt 90 intressenter.

Krav för registrering på intresselistan:

 • Du ska vara mantalsskriven i Göteborgs kommun.
 • Du ska inneha godkänd jägarexamen.
 • Du ska betala den årliga registreringsavgiften på 300 kr.

För att registrera dig på intresselistan ska du fylla i och skicka in blanketten Intresseanmälan för medlemskap i jaktlag  som jagar på Göteborgs Stads mark till viltfragorgoteborg@skogssallskapet.se.

Mer om jakten och jaktlagen på Göteborgs Stads marker

Så här gör du för att anmäla dig till intresselistan för Göteborgs stads jaktlag

 1. Läs igenom information och regler.
   
 2. Ladda ner den bifogade pdf-filen och fyll i enligt anvisningarna.
  Anmälan till intresselistan för medlemskap i jaktlag på Göteborgs stads
  marker

 3. Skicka underskriven intresseanmälan tillsammans med intyg om jägarexamen till viltfragorgoteborg@skogssallskapet.se
   

Observera att alla andra frågor angående jakt på stadens mark ställs till Fastighetskontoret.