Jakt, jaktlag

All jaktbar mark som ägs av Göteborgs Stad är upplåten till olika jaktlag genom avtal med Skogssällskapet. I dagsläget finns ett 40-tal såna jaktlag. Skogssällskapet har också ansvar för all typ av jakt och skyddsjakt på mark som förvaltas av Göteborgs stad.

Om jakt, jaktlag

All jaktbar mark som ägs av Göteborgs Stad är upplåten till olika jaktlag genom avtal med Skogssällskapet. Det är Skogssällskapet som sköter den löpande kontakten med jaktlagen och allmänheten. I dagsläget finns ett 40-tal såna jaktlag. Jaktlag delas upp i Jaktlag och Skyddsjaktslag beroende på den karaktär som deras jakt och jaktområde präglas av. Skyddsjakt innebär bland annat att avliva skadat eller sjukt vilt.

Kö för Göteborgs Stads jaktlag

Om du är mantalsskriven inom Göteborgs kommun och avlagt jägarexamen kan du registrera dig på intresselistan för jakt hos Skogssällskapet. Omsättningen av fasta jaktlagsmedlemmar är mycket låg och antalet platser på de kommunala utbildningsjakterna är begränsat. Vi rekommenderar dig därför att söka jaktmark även på andra sätt.