Grillplatser

Du får göra upp eld och grilla i naturen under säkra förhållanden. Det är viktigt att välja en plats där det inte är risk för att elden sprider sig eller skadar mark och vegetation.

När du vill göra upp eld eller grilla ute är det viktigt att du väljer ett lämpligt underlag. Välj i första hand grus eller sandig mark. Gräs, mossa eller jordig skogsmark ska du inte grilla/elda på, då det lätt tar eld. Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock, de spricker och får sår som aldrig läker.

Fasta grillplatser

Det finns fasta grillplatser på flera badplatser och i en del parker och naturområden. I den webbaserade kartan "Friluftsliv i Göteborg" hittar du samtliga grillplatser.

Särskilda regler i naturreservat

I naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser. Läs mer om vad som gäller för naturreservaten i Göteborg på Länsstyrelsens webbplats.

Engångsgrill

Du får använda engångsgrill i både parker och naturområden och på badplatser. Tänk på att inte ställa grillen direkt på gräset då det blir väldigt varmt och gräset lätt tar eld. När du har grillat färdigt måste du vara noga med att släcka elden och vänta 24 timmar innan du kan slänga den i soptunnan. På flera platser finns det ställ där du kan lämna din förbrukade engångsgrill.

Engångsgrillställ

På flera platser i Göteborg finns det särskilda engångsgrillställ där du kan lämna din använda engångsgrill, för en mer säker och miljövänlig hantering.

Här finns det engångsgrillställ:
Badplatser

 • Fiskebäck badplats 2 st
 • Ganlet badplats 1 st
 • Smithska Udden badplats 4 st
 • Näset badplats 2 st
 • Askim badplats 6 st
 • Hovås badplats 2 st
 • Stora Amundön badplats 1 st
 • Billdals badplats 1 st
 • Lindås 2 st
 • Hästevik badplats 2 st
 • Sillvik badplats 3 st
 • Lillebybadet badplats 3 st
 • Surtesjön badplats 3 st
 • Mölnesjön badplats 1 st
 • Härlanda tjärn 3 st
 • Delsjön 3 st
 • Bergsjöbadet 1 st
 • Styrsö Bratten 1st
 • Styrsö Uttervik 1 st

Parker och övriga mötesplatser:

 • Röda Sten Pannhuset 2 st
 • Keillers park  1 st
 • Ramberget utsiktsplats 1 st
 • Färjenäsparken 3 st
 • Kvibergs kyrkogård, Lars Kaggsgatan vid grinden 1 st
 • Slottsskogen, runt om i parken, 19 st
 • Johannebergskyrkan, Viktor Rydbergsgatan 1 st

Eldningsförbud

Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning på fasta grillplatser.

Upplysning angående eldning utomhus och eldningsförbud når du på Räddningstjänstens webbplats, eller via deras telefontjänst på 031-335 29 80.