Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet. Här får du information om vilka regler du måste följa och tips om vad mer du kan göra för ett hållbart båtliv.

 

Därför är det viktigt att du minskar miljöpåverkan från din båt

Det är i de grunda havsvikarna som vi ofta befinner oss med våra fritidsbåtar, både när de ligger i hemmahamn och när vi utövar ett aktivt båtliv i kust och skärgård. Samtidigt är detta några av de mest värdefulla områdena för livet i havet. Här är havets barnkammare där många fiskar och vattenlevande organismer lägger ägg och föder upp sina yngel. Mer information om tillståndet i havet och fritidsbåtarnas miljöpåverkan finns längst ner på sidan.

Regler och tips till dig som är båtägare

Det finns ett antal regler som gäller enligt lag och som du måste följa. Men det finns också ytterligare saker du som båtägare kan göra för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Vårrustning och höstupptagning

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Täck marken och använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt så lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt

Nästan alla båtbottenfärger eller antifoulingfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats under sidan om båtbottenfärg.

Testa att använda en färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt, även på västkusten. Testa också att måla mer sällan och att måla bara vattenlinjen och andra mindre områden, där du vet att tulpanerna gärna sätter sig.

Observera att det inte är tillåtet att måla fritidsbåten med så kallad fartygsfärg eller andra icke godkända färger som köpts utomlands. Att göra det kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink och är avsedda för fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten.

Det bästa är att välja giftfria metoder för att hålla skrovet rent, till exempel genom att måla med en hård färg utan gift och kombinera med borsttvätt och spolning. Se tips om hur du kan hålla havstulpanerna borta längre ner på sidan.

Tvätta båtbotten på spolplatta

Om din båt är målad med antifoulingfärg eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier ska du alltid tvätta den på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Detta gäller både när du tar upp båten på hösten och om du tvättar båten inför sjösättning på våren. Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla upp havstulpaner och alger, de kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som ett farligt avfall.

Alla fritidsbåtshamnar i Göteborg som tar upp och spolar av mer än 50 båtar per säsong ska ha spolplatta med reningsanläggning. I vissa fall krävs detta även vid hamnar som tar upp färre än 50 båtar. Karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar finns på Båtmiljö.se.

Är din båt inte målad med antifoulingfärg och du bara ska skölja av den med vanligt vatten krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

När motorn behöver service

Det är viktigt att servicen sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation

Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör och glödlampor. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.

Under sommaren när båten är i sjön

Så håller du havstulpanerna borta utan giftig bottenfärg

Här kommer några tips! Välj en metod som passar dig och din båt:

  • Lyft båten och spola av den på en spolplatta några gånger per säsong. Passar båtar som lätt kan lyftas. På båtmiljö.se finns karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar.
  • Förvara båten ovan vattenytan när du inte ska använda den under längre perioder. Passar mindre motorbåtar eller mindre segelbåtar med möjlighet att ligga på land eller på trailer. Ett dyrare alternativ är att satsa på en båtlift.
  • Använd skrovskyddsduk när båten ligger i hamn. Passar motorbåtar upp till 32 fot.
  • Använd ultraljudsändare, då trivs inte påväxt på skrovet. Passar båtar i plast, aluminium eller stål på mellan 20 och 65 fot.
  • För dig som planerar båtsemester i sjö, älv eller kanal system. Låt sötvattnet ta kål på påväxten från havet.
  • Håll koll på när påväxten etablerar sig på båten och borsta botten eller använd skrapborste med flytkraft innan påväxten hinner fästa. Passar på lätthanterbar båt och om man vill jobba lite extra.
  • Åk till en borsttvätt med jämna mellanrum, om du inte har målat botten med någon färg alls. Passar segelbåt eller motorbåt som är max 42 fot, 4 meter bred och går 2 meter djupt. På båtmiljö.se finns karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar.


Med en skrovskyddsduk skyddar du motorbåten från påväxt när den ligger i hamn. Foto: Magnus Dahlström

Töm båttoan på land

Havet hotas av övergödning och en av orsakerna är att många tömmer sina båttoaletter i vattnet.

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige (förbudet gäller sedan den 1 april 2015). Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

Karta över tömningsstationer på västkusten hittar du på Transportstyrelsens sida Tömningsstationer för fritidsbåtars toalettavfall.

Välj alkylatbensin till utombordaren

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. Stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar, grunda vatten och vikar, i samma vatten som vi badar i på sommaren och som är föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger.

Genom att använda alkylatbensin som är renare samt miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten. Alkylatbensin finns att köpa på dunk på de flesta större bensinstationer, många säljer även alkylatbensin på pump.

Mer information

Vägen till ett miljövänligt fritidsbåtsliv - Havs- och vattenmyndigheten

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar - Transportstyrelsen

Miljöfarliga ämnen i vattenmiljön - Naturvårdsverket

Båtbottenfärger - om du måste måla