Säg upp båtplats och andra avtal

Här kan du logga in för att säga upp dina avtal med Grefab.

Båtplats och vinterplats är två separata avtal 

Om du har avtal på både båtplats och vinterplats har du två separata avtal med olika avtalstider, som gäller var för sig. Avtalet för din vinterplats sägs alltså inte upp automatiskt när du säger upp din båtplats. 

Så säger du upp ditt avtal

Du kan enkelt säga upp ditt avtal direkt här på webben. Om du inte har e-legitimation kan du skicka din uppsägning där följande uppgifter måste finnas med:

Vilken typ av avtal du vill säga upp (båtplats, vinterplats, hytt, jolleplats, trailerplats eller kajakplats)
Hamn
Brygga
Platsnummer
Ditt namn
Personnummer eller kundnummer
Fullständig adress och telefonnummer
Om insats är betald ange kontonummer för återbetalning, inklusive clearingnummer.
Datera och skriv under

Skickas till Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg
Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot din uppsägning.     

Byte av båtplats

Har du redan ett avtal och vill byta båt eller hamn måste du kontakta kundservice 031-368 58 00 för att bli uppsatt i byteskön. Du ska inte säga upp ditt avtal här.

 

Säg upp ditt avtal i tid

Om du inte säger upp ditt avtal i tid förlängs det till nästa år. Uppsägning av avtal ska ske skriftligt för att vara gällande. Följande datum gäller:

  • Vinterplatsavtal, i hall, ska vara oss tillhanda senast 31 december

  • Vinterplatsavtal, utomhus, ska vara oss tillhanda senast 31 maj

  • Båtplatsavtal ska vara oss tillhanda senast 1 mars

  • Avtal för hytt, sjöbod, kajakplats eller jolleplats ska vara oss tillhanda senast 1 mars

Så här gör du

Säg upp avtal