Låna ut din båtplats

Du kan låna ut din båtplats till någon annan efter godkännande från Grefab. Det är alltid du som har tecknat avtal med Grefab som är ansvarig för båtplatsen.

Information och regler

Kriterier för att få låna ut din båtplats:

  • Du ska ha haft din båtplats i minst ett år.
  • Du får låna ut platsen som längst under tre säsonger.
  • Båten som ska ligga på din plats måste ha rätt mått som passar för platsen. 

Även om du lånar ut din båtplats är det du som är kund som är ansvarig för båtplatsen och att ditt avtal följs. Du får bara ta ut ersättning som motsvarar det som står i ditt avtal med Grefab.


Här kan du läsa i Allmänna villkor §15 vad som gäller utlåning av båtplats

Så här gör du

Fyll i blanketten med bland annat följande uppgifter:

  • Namn, adress och telefonnummer till den person ska låna din båtplats.
  • Information om båttyp och mått på båten som den du lånar ut platsen till har.


Blankett för utlåning av båtplats

Om du inte tänker använda din båtplats under några år finns det ett alternativ istället för att låna ut den. Du kan då få en femårsuppsägning som innebär förtursrätt till plats om du köper båt inom fem år. Ansökan om 5-års uppsägning kostar 725 kronor. För mer information kontakta oss på telefon 031-368 58 00.

Blankett för 5-årsuppsägning