Fritidsbåt, båtplats, gästhamnar

Här ansöker du om båtplats eller vinterplats. Det är det kommunala bolaget Grefab som har hand om båtplatskön. Efterfrågan på båtplatser är hög och väntetiden kan vara lång.

Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet. Här får du information om vilka regler du måste följa och tips om vad mer du kan göra för ett hållbart båtliv.

Fördelningen av båtplatser baseras dels på hur länge du stått i kö och dels på hur stor båt du har.