Fiske, fiskekort

I Göteborg finns många fina fiskevatten. Du kan fiska mitt i staden, i havet eller i någon av sjöarna.

För att få fiska i havet behövs inget fiskekort men om du vill fiska i insjöar och vattendrag behöver du något som heter Gula Kortet. Det fiskekortet ger dig tillgång till hela 58 vatten att fiska i. I de fiskevatten där det Gula Kortet gäller, kan du framförallt fiska efter våra vanligaste arter, som gädda, abborre och mört. Men det finns också möjlighet att fånga karp och gös.

Det Gula Kortet gäller för hela familjen under ett år. I Gula Kortets vatten får alla ungdomar under 16 år fiska fritt, så länge de följer uppgjorda fiskeregler.

Viktiga fiskeregler i Göteborg

  • Du får använda högst två spön samtidigt, förutom vid karpfiske.
  • I Östra Långevattnet, Stora Björketjärn och Bredvattnet är endast flugfiske tillåtet.
  • Du måste alltid ha med dig fiskekortet vid fiske och kunna styrka din identitet.

Det kan också finnas andra specialbestämmelser för olika fiskevatten.

Skaffa fiskekort

Du köper det gula fiskekortet på Sportfiskarnas webbplats. Där kan du också läsa mer om i vilka fiskevatten kortet gäller och vilka regler som finns för fiske i de olika sjöarna och vattendragen. På sportfiskarnas regionkontor vid Stora Delsjön kan du också hyra roddbåt över dagen.