Tillgänglighet på badplatser

I Göteborg finns det fem badplatser som är delvis tillgänglighetsanpassade; Askimsbadet, Bergsjöbadet, Hovåsbadet, Härlanda tjärn och Sillviksbadet.

Askimsbadet

Vid Askimsbadet är det relativt korta transportavstånd från parkeringar, strandområdet är plant och det är långgrunt. Vid Askimsbadet finns en 259 meter lång badpir med två ramper på ena sidan för att göra det möjligt för alla att bada. Det finns även ramper ner till stranden som gör det tillgängligt för alla.

Bergsjöbadet

Vid Bergsjöbadet finns en brygga som är tillgänglig för rullstolar som gör att man kommer nära vattnet. Dock finns ingen ramp. Lekplatsen är delvis tillgänglighetsutformad.

Hovåsbadet

Hovåsbadet finns en ramp för personer med rörelsenedsättning ner i vattnet.

Härlanda tjärn 

Vid Härlanda tjärn är det relativt korta transportavstånd från parkeringar, strandområdet är plant och det är långgrunt. Vid Härlanda tjärn finns en ramp för personer med rörelsenedsättning ner i vattnet. Du kommer till rampen genom att hålla vänster efter stranden, om du kommer från parkeringen.

Sillviksbadet

Sillviksbadet är delvis utformat för ökad tillgängligheten. Det finns en ramp för personer med rörelsenedsättning ända ut i vattnet och en serpentinformad gångväg ner till stranden från parkeringen. Där finns även en lekplats som är delvis tillgänglighetsutformad.

Det kommer inte att bli möjligt med full tillgänglighet och användbarhet på alla bad i framtiden på grund av hur naturen och topografin ser ut.

Lilla Amundöns bad för personer med rörelsenedsättning

Idrotts- och föreningsförvaltningen driver Lilla Amundöns bad. Här finns både ett friluftsbad och en varmvattenbassäng med saltvatten.

Utlåning av rullstol

Vid Lilla Amundön finns det möjlighet att låna rullstol. Ta kontakt med idrotts- och föreningsförvaltningen för mer information. 

Tillgänglighetsanpassade toaletter

Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på följande badplatser: