Skötsel, renhållning av badplatser

Under badsäsongen städas badplatserna flera gånger i veckan. De större badplatserna städas ofta flera gånger per dag.

Prioriteringar i skötseln av stadens utemiljöer med anledning av pandemin

Servicenivåerna kommer att vara lägre i Göteborgs naturområden så länge som det finns skärpta rekommendationer för att minska smittspridning av Covid-19. Det beror bland annat på att den verksamheten som utför kvalitetshöjande uppdrag i kommunens naturområden som arbetsrehabiliterande insats, inte arbetar med det praktiska utförandet i samma omfattning som vanligt. De som utför ordinarie skötsel av kommunens utemiljöer kommer till viss del att kunna prioritera om sin verksamhet efter att vinterväghållning och ordinarie renhållning är utförd, men skötselnivåerna i våra naturområden kommer ändå att vara lägre än vanligt. Därför är det extra viktigt att vi hjälps åt med att hålla rent i våra naturområden under den här perioden. Om soptunnan är full eller om det saknas soptunna – ta med ditt skräp hem. Tack för att du tar ansvar!

Servicegaranti för badplatser

Servicegarantin gäller under badsäsongen

Under badsäsongen är du garanterad att:

 • All utrustning (toaletter, papperskorgar, bryggor) är på plats på kommunens 24 badplatser
 • Badplatsvärdar finns på de större badplatserna under badsäsongen.
 • De flesta badplatserna städas en gång om dagen, vissa städas tre gånger i veckan. På alla badplatser finns toaletter som stängs tidigast klockan 17.00. På många badplatser finns toaletter öppen dygnet runt.
 • Badvattentemperaturen mäts på alla större badplatser under badsäsongen, när badplatsvärdarna finns på plats. Information om aktuell badtemperatur hittar du i appen Badplatsen.    

Park- och naturförvaltningen sköter 24 badplatser i Göteborg. Från den 15 maj har park- och naturförvaltningen möjlighet att öka skötseln av badplatserna (tömning av papperskorgar och städning). Förvaltningen gör en bedömning om det finns ett ökat behov av skötsel, vid till exempel fint väder. Detta gäller även efter badsäsongen.

Övrigt:

 • Badvattenprover tas på alla bad fyra gånger per år under badsäsongen.
 • Livräddningsutrustning ses över var fjortonde dag under vinterhalvåret och varje dag under badsäsong. Vid fel ska utrustningen vara utbytt eller lagad senast nästa dag.
 • Park- och naturförvaltningen ansvarar för bryggor, badstegar och övrig badplatsutrustning. När du anmält att något är trasigt ska det vara lagat eller utbytt inom 10 arbetsdagar. Om det behövs reservdelar tar det högst 30 dagar att åtgärda. Vid fel på utrustning/byggnader som inte park- och naturförvaltningen ansvarar för vidarebefordras de synpunkterna och felaktigheterna inom ett dygn till berörd huvudman.

Din hjälp behövs också för att badplatserna ska vara fina och badvänliga:

 • Anmäl om något behöver åtgärdas, lagas eller bytas ut. Det kan du göra till Göteborgs Stads kontaktcenter via e-post eller telefon. Du kan också felanmäla via appen Badplatsen
 • Kom ihåg att slänga skräpet i papperskorgen.
 • Grilla på de fasta grillplatserna. Använder du engångsgrill måste du slänga den i särskilda engångsgrillställ och släcka den ordentligt innan du slänger den.
 • Respektera regler för hundar på badplatsen. På alla badplatser är det koppeltvång för hundar. På Askimsbadet, Hovås, Härlanda tjärn, Näset, Lilleby, Sillvik och Fiskebäcksbadet är det hundförbud 1 maj–15 september.

Visa hänsyn och respektera skyltar och regler på badplatserna, det är viktigt för din och andras säkerhet.

Badplatsvärdar

Badplatsvärdar finns på de större badplatserna under badsäsongen för att hålla rent, städa toaletter, rensa ogräs, svara på frågor från besökare och hjälpa till med enklare omplåstringar. Du känner igen dem på deras gula T-shirts där det står "Badplatsvärd". Tänk på att de inte är livräddare och har inte ansvar för säkerheten på badplatsen.

Tångrensning och borttagning av alger

Inför att badsäsongen startar, rensas alla badplatser från tång. Under badsäsongen rensas badplatserna efter behov. Borttagning av alger och havstulpaner på badstegar och ramper utförs löpande under säsongen men ibland kan tillväxten ske snabbare än vad park- och naturförvaltningen hinner åtgärda. 

Strandstädning

Från 15 maj till 15 september städar park- och naturförvaltningen även längs med stränderna. Städningen utförs med båt och städarna går iland på stränder, kobbar och skär och plockar skräp och även större föremål som flutit iland.

Som privatperson kan du rapportera in skräp direkt på den platsen du står via appen Strandstädarkartan. Det går även att rapportera in via webbplatsen renkust.se