Ordningsregler på badplatser

Det finns en del saker du bör tänka på när du besöker Göteborgs badplatser, för att alla ska trivas.

 

Hundar på badplatserna

Hundar måste vara kopplade året runt, på samtliga 24 kommunala badplatser. På Askimsbadet, Härlandatjärnbadet, Lillebybadet, Näsetbadet, Hovåsbadet, Sillviksbadet och Fiskebäcksbadet får hundar inte vistas överhuvudtaget mellan 1 maj och 15 september.

Läs mer på sidan Regler för hundar.

Ridning på badplatserna

Det är inte tillåtet att rida på badplatserna. Det går bra att istället rida på de 70 kilometer anlagd ridväg som finns i kommunen. Du hittar ridvägarna i karttjänsten Friluftsliv i Göteborg.

Vattenskoteråkning på badplatserna

Du som åker vattenskoter hänvisas till allmänna farleder som är uppmärkta i sjökorten. Den som kör vattenskoter utanför tillåtet område kan dömas till böter. Mer information finns på Sjöfartsverkets webbplats.

Nakenbad på badplatserna

Kommunen har inga officiella nakenbad men på sydvästra delen av Stora Amundöns och Smithska Udden finns platser där människor av tradition badar nakna.

Dykförbud

Dykförbud gäller från alla bryggor, kajer och anläggningar på badplatserna. 

Badförbud

Här får du inte bada:

  • Göteborgs hamnområde. I hamnområdet ingår bland annat Röda Sten och Sannegårdshamnen
  • Göta älv utanför hamnområdet
  • Fiskebäcks fiskhamn
  • Småbåtshamnarna vid Arendal, Långedrag och Saltholmen
  • Fattighusån
  • Lärjedammen
  • Hamnkanalerna i Mölndalsån, Säveån och Lärjeån

Mer information hittar du i de lokala ordningsföreskrifterna under §15.