Badvattenkvalitet

Fyra gånger per säsong, från början av juni till slutet av augusti, tar park- och naturförvaltningen prover av vattnet vid de kommunala badplatserna. Vattenproverna används för att säkerställa att vattnet är rent och går att bada i.

Senaste mätningen

Tre av de kommunala friluftsbaden  provtas bara  en-två gånger per badsäsong: Lindås, Killingholmen och Uttervik. Resterande  21 kommunala badplatser provtas fyra gånger per badsäsong. Mätningarna utgår från EU:s badvattendirektiv och bedöms efter kriterierna tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

www.havochvatten.se/badplatsen kan du se resultaten från den senaste mätningen. Klicka på ”statistik över badvattenkvalitet” och leta fram badplatsen som du vill veta mer om. Senast 10 dagar efter provtagningstillfället finns information på webbplatsen.

Klassificering av EU-bad

I Sverige ska de badplatser som har fler än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad.  Inför badsäsongen klassificeras badvattenkvaliteten på dessa bad som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” För att få en klassificering ska provtagningar ha gjorts fyra gånger per säsong i minst fyra år. Du hittar klassificeringen för EU-baden på skyltar vid badplatsernas entréer samt på www.havochvatten.se/badplatsen.

Av Göteborgs 24 kommunala utomhusbadplatser är följande badplatser EU-bad:

 • Askimsbadet
 • Bergsjön
 • Billdal
 • Delsjöbadet
 • Fiskebäck
 • Ganlet
 • Hovåsbadet
 • Härlanda tjärn
 • Hästevik
 • Lillebybadet
 • Marhomlen
 • Näset
 • Sillvik
 • Smithska udden
 • Stora Amundön
 • Styrsö Bratten
 • Surtesjön
 • Tumlehed

Övriga EU-bad som inte är kommunala:

 • Brännö Ramsdal
 • Saltholmens kallbadhus 

Fler bad kontrolleras enligt EU-reglerna

Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt EU-reglerna. De kommunala baden Nordrevik och Stora Mölnesjön har även de en klassning trots att de inte är EU-bad och du kan se deras senaste provtagningsresultat. Det samma gäller för några bad som drivs i privat eller av föreningar, till exempel Asperöbadet, Lilla Amundöns handikappbad samt Hovås Kallbadhus.

Kommunens utomhuspooler provtas inte av park- och naturförvaltningen. Den på Lundbybadet sköts av idrotts- och föreningsförvaltningen och Allmänna badet i Jubileumsparken sköts av Älvstaden.

Du hittar Göteborgs 24 kommunala utomhusbad här på goteborg.se samt i badplatsappen.