Badsäsongen

Badsäsongen är den tid under sommaren när mest resurser läggs på stadens badplatser. Datumen kan variera något från år till år men sammanfaller oftast med när flest göteborgare är badsugna.

2021 är badsäsongen 7 juni till 22 augusti

Barn hoppar i vatten från brygga
Foto: Frida Winter

När du besöker en badplats under badsäsongen är du garanterad att:

  • All utrustning (toaletter, papperskorgar, bryggor) är på plats på kommunens 24 badplatser
  • Badplatsvärdar finns på de större badplatserna under säsongen.
  • De flesta badplatserna städas en gång om dagen, vissa städas tre gånger i veckan.
  • På alla badplatser finns toaletter som stängs tidigast klockan 16:00. På många badplatser finns toaletter som är öppna dygnet runt.
  • Badvattentemperaturen mäts på alla större badplatser under badsäsongen, när badplatsvärdarna finns på plats under badsäsongen. Information om aktuell badtemperatur hittar du i appen Badplatsen.    

Vinterbad

Göteborgs stad har ingen vinterbadverksamhet. Utanför badsäsong är det färre kontroller  på livräddningsutrustning, bryggor, stegar med mera. Som tumregel tas alla flytbryggor och stegar bort som är monterade på bryggor för att minimera skador från vinterstorm och is. Alla stegar som är monterade på klippor finns kvar men klipporna kan vara extremt halt på vintertiden.

Havsbad med de bästa förutsättningar för vinterbad med handledare och bra stegar/trappor finns vid Fiskebäcksbadet, Smithska uddenkajen, Ganlet och längst ut på Lillebybadet. Badande utanför badsäsong innebär ökade risker och sker på egen risk.