Badkartan

Här hittar du Göteborgs 25 kommunala badplatser. På kartan kan du även se närmsta hållplats för kollektivtrafik och hur du tar dig hit med cykel.

Tänk på att under rådande pandemi undvika trängsel, både på badplatsen men också på parkering och i kollektivtrafik. Du kan till exempel använda de gemensamma cyklarna genom uthyrningen Styr & Ställ

Under badsäsongen är toaletterna på badplatserna öppna varje dag. På några finns friluftstoaletter, som är öppna dygnet runt från 15 maj till 15 sep. Mer information finns under respektive badplats. På sidan badsäsongen kan du läsa mer om service under sommaren.