Friluftsliv, natur, bad, båt

Göteborg omges av naturområden där skog, sjöar, öar och havet smälter samman med stadsmiljön. Här finns information för dig som vill uppleva naturen och djurlivet. Du kan även läsa om vilka regler som gäller när du är ute med hunden, grillar, fiskar eller vandrar. Här hittar du också båtplatser och gästhamnar.

Hitta motionsspår, promenadvägar, ridvägar, motionscentraler, parkeringsplatser, ridrastplatser, grillplatser och vindskydd i Göteborg.

I Göteborg finns det flera vandringsleder som sträcker sig över ett större område och går in i flera olika kommuner. En av de mest kända är Bohusleden.

Du får göra upp eld och grilla i naturen under säkra förhållanden. Det är viktigt att välja en plats där det inte är risk för att elden sprider sig eller skadar mark och vegetation.

Fritidslantgårdar är gårdar med djur och lantbruk som du kan besöka. Många har aktiviteter för barn och familjer, utflyktsplatser och andra evenemang. Här hittar du de fritidslantgårdar som kommunen är med och driver.

I Göteborg finns många fina fiskevatten. Du kan fiska mitt i staden, i havet eller i någon av sjöarna.

Det finns tre olika sorters områden som du kan hyra eller arrendera; djurkolonier, koloniområden- och fritidshusområden samt odlingslotter. Här hittar du kontaktuppgifter till de föreningar som sköter områdena.