Viktiga datum för din förening

När är det dags att söka bidrag och när släpps lediga tider till bollplanerna? Här hittar föreningar som söker bidrag eller korttidshyr lokaler/planer av idrotts- och föreningsförvaltningen viktiga datum att ha koll på.

2020

Januari

 • BIDRAG - 1 januari. Nya föreningsbidragsregler börjar gälla.
 • LOKALER - 1 januari. Nya taxor börjar gälla för bokning av hallar och planer som hyrs ut av idrotts- och föreningsförvaltningen.
 • BIDRAG - 2 januari-25 februari. Dags att göra årets föreningsredovisning för föreningar som ska söka bidrag.
 • BIDRAG - 2 januari-25 februari. Dags att söka aktivitetsbidrag för hösten 2018.
 • BIDRAG - 2 januari-2 mars. Dags att söka lokalbidrag.
 • BIDRAG - 2 januari-2 november. Dags att söka mentorsbidrag.
 • BIDRAG - 2 januari-25 februari. Dags att söka investeringsbidrag.
 • BIDRAG - 30 januari. Informationsträff om bidrag för pensionärsföreningar klockan 14-16 i Kvibergs Park.

Februari

Mars

 • BIDRAG - 2 mars. Sista dag att söka lokalbidrag.
 • LOKALER 11 mars. Dags för inomhusförbunden att fördela tränings—/matchtider (blocktider) till föreningar i inomhushallar nästkommande inomhussäsong (vecka 34-24).
 • LOKALER 15 mars. Sista dag att boka återkommande tider mötes och festlokaler för kommande höst/vår.
 • LOKALER 18 mars. Dags för isförbunden att fördela tränings och matchtider i ishallar till föreningar ishallssäsongen (vecka 34-13).
 • LOKALER Slutet av mars. Bokningen öppnar för enstaka eller återkommande tider på bollplan fotbollssäsong (april-oktober).

April

Maj

 • LOKALER 31 maj. Sista dag att ansöka om arrangemang i ishallar issäsong (vecka 34-13)
 • LOKALER Slutet av maj. Fördelningsmöten blocktider inomhusförbunden ska vara klara.

Juni

Juli

 • BIDRAG - 1 juli. Dags att söka aktivitetsbidrag för våren 2020.
 • BIDRAG - 1 juli. Dags att söka investeringsbidrag.
 • LOKALER Slutet av juli. Bokningen öppnar för enstaka eller återkommande tider i ishallar issäsongen (vecka 34-13).

Augusti

 • BIDRAG - 10 augusti. Informationsträff om bidrag för pensionärsföreningar klockan 14-16 i Kvibergs Park.
 • BIDRAG - 13 augusti. Informationsträff om bidrag för ungdomsföreningar klockan 18-20 i Kvibergs Park.
 • BIDRAG - 18 augusti. Informationsträff om bidrag för ungdomsföreningar klockan 15-17 i Kvibergs Park.
 • BIDRAG - 20 augusti. Informationsträff om bidrag för pensionärsföreningar klockan 10-12 i Kvibergs Park.
 • BIDRAG - 25 augusti. Sista dag att söka aktivitetsbidrag.
 • BIDRAG - 25 augusti. Sista dag att söka investeringsbidrag.
 • BIDRAG - 31 augusti. Sista dag att söka särskilt driftsbidrag och särskilt verksamhetsbidrag.
 • LOKALER Slutet av augusti. Bokningen öppnar för strötider i sport och motionshallar inomhussäsong (vecka 34-22)
 • LOKALER Slutet av augusti. Bokningen öppnar för strötider i skolsporthallar inomhussäsong.

September

 • LOKALER Början av september. Inomhusförbunden ska skicka in sina matcher för nästkommande säsong.

Oktober

 • LOKALER 14-27 oktober. Dags för Göteborgs Fotbollsförbund att fördela tränings och matchtider på bollplaner för föreningar efter och försäsong (november-mars).

November

December

 • LOKALER 9 december. Dags för isförbunden att fördela tränings—/matchtider till föreningar i ishallar efter och försäsong (november-mars).
 • LOKALER 17 december. Sista dag att ansöka om arrangemang på fotbollsplaner fotbollssäsong (vecka 13-42)
 • LOKALER. December. Inomhusförbunden ska skicka in matcher/justeringar för andra halvan av säsongen (januari-april)

Skriv ut pdf med viktiga bidragsdatum 2020

Här är en pdf med Viktiga datum för bidragsansökningar att ha koll på 2020 som du kan ladda ned och skriva ut.

Viktiga datum 2020