Kontakta föreningsstödet

Varje socialförvaltning arbetar med att stödja det lokala föreningslivet på olika sätt. Kontakta socialförvaltningen inom det stadsområde där din förening är verksam för att söka stöd och bidrag. Här hittar du också kontaktuppgifter till Idrotts- och föreningsförvaltningen och kontaktuppgifter till stöd för social hållbarhet.

Samverkan med civilsamhället

Teamet Samverkan med civilsamhället har i uppdrag att stärka civilsamhällets aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället.

Vi ger stöd till föreningar/organisationer med verksamhet i Göteborg i form av verksamhetsbidrag, utvecklingsmedel och rådgivning. Läs mer på Ansök om föreningsbidrag till organisationer inom socialt arbete

Samverkan med civilsamhället fungerar som ett kompetensstöd för stadens samverkan med civilsamhället och kan erbjuda kunskaps-, kompetens- och processtöd vid arbete med IOP-avtal, upphandling och annan samverkan. Läs mer på Göteborgs Stads samverkan med civilsamhällets organisationer

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Gårdavägen 2
Öppettider
Måndag-fredag 8-16.30
Postadress
Box 5293
402 25 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation